Biuro Praw Maturzysty - Łódź

oddział w Łodzi

Matura
ogólne zasady
certyfikaty
terminy 2004
prawo
matura 2005
Uczelnie wyższe w Łodzi
wszystkie uczelnie
Uniwersytet Łódzki
Politechnika Łódzka
Ważne instytucje
Kuratorium Oświaty
Komisja Egzaminacyjna
Ministerstwo Edukacji
Inne
uczelnie poza Łodzią
rankingi uczelni
ciekawe linki

Wykaz certyfikatów językowych
uprawniających do zwolnienia z egzaminu dojrzałości
z języka obcego:


UWAGA: nie obowiązują na nowej maturze od 2005 roku!

Język angielski:

FCE - First Certificate in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations.

TOEFL - Test of English as a Foreign Language (z wynikiem 173 punkty - dawne 500 pkt. z testu, co najmniej 3,5 pkt. z pracy pisemnej - TWE i co najmniej 50 pkt. z egzaminu ustnego - TSE) - Educational Testing Service, Princeton, USA.

CAE - Certificate in Advanced English - University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations.

CPE - Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations.

Język niemiecki

ZD - Zertifikat Deutsch - zdany co najmniej z wynikiem dobrym - Goethe Institut, Österreich Institut, Weiterbildungs-Testsysteme (WBT), Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).

ZMP - Die Zentrale Mittelstufenprufung - Goethe Institut.

ÖSD - Mittelstufe - Österreich Institut.

ZOP - Zentrale Oberstufenprufung - Goethe Institut.

KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom - Goethe Institut.

GDS - Grosses Deutsches Sprachdiplom - Goethe Institut.

DSD II - Deutsches Sprachdiplom Stufe II - Kultusministerkonferenz.

Język francuski

DELF - Diplôme d'Etudes en Langue Française -1-er degré (A1-A4) - Comission Nationale du DELF/DALF (Sevres-Francja).

DL - Diplôme de Langue Française - Alliance Française. Test d'acces au D.E.L.F 2-nd degré. - Comission Nationale du DELF/DALF (Sevres-Francja)

DELF - Diplôme d'Etudes en Langue Française - deuxieme degré (A5-A6), Comission Nationale du DELF/DALF (Sevres-Francja).

Test d'acces au DALF, Comission Nationale du DELF/DALF (Sevres-Francja).

DALF - Diplôme Approfondi de Langue Française, Comission Nationale du DELF/DALF (Sevres-Francja).

DS - Diplôme Superieur d'Etudes Française - Alliance Française.

Język włoski

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera - poziom podstawowy z minimum 11/20 punktów i średnio-zaawansowany z minimum 11/20 punktów - Uniwersytet w Sienie.

CELI - poziom podstawowy i średnio-zaawansowany zdany na A, B lub C - Uniwersytet w Perugii.

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera - poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany. Na poziomie zaawansowanym uzyskane minimum 11/20 punktów lub na poziomie bardzo zaawansowanym minimum 11/20 punktów - Uniwersytet w Sienie.

CELI - poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany z uzyskaną oceną A, B lub C - Uniwersytet w Perugii.

Język hiszpański

DELE Basico - Diplomas de Espaňol como Lengua Extranjera - Instytut Cervantesa.

DELE Supérior - Diplomas de Espaňol como Lengua Extranjera - Instytut Cervantesa.

Diploma de Espaňol (Nivel Intermedio) - Instytut Cervantesa.

Diploma de Espaňol (Nivel Superior) - Instytut Cervantesa.

Język rosyjski

PURJ - Porogovyj uroveń, Russkij jazyk uzyskiwany po zaliczeniu 65% w każdej części egzaminu - Instytut Puszkina.

Język portugalski (od roku 2003)

DIPLE - Diploma Intermédio de PLE - Instytut Camoes.

DAPLE - Diploma Avançado de PLE - Instytut Camoes.

DAPLE - Diploma Universitario de PLE - Instytut Camoes.

Kontakt
NAPISZ DO NAS !
FAQ
zespół i współpracownicy
Biura Praw Maturzysty w innych miastach
biura
Ciekawe linki
Młode Centrum - Łódź
Młode Centrum - kraj
Unia Wolności