Biuro Praw Maturzysty - Łódź

oddział w Łodzi

Matura
ogólne zasady
certyfikaty
terminy 2004
prawo
matura 2005
Uczelnie wyższe w Łodzi
wszystkie uczelnie
Uniwersytet Łódzki
Politechnika Łódzka
Ważne instytucje
Kuratorium Oświaty
Komisja Egzaminacyjna
Ministerstwo Edukacji
Inne
uczelnie poza Łodzią
rankingi uczelni
ciekawe linki

Ogólne zasady zdawania egzaminu dojrzałości

I. Egzamin pisemny
a) Język polski.
Forma: wypracowanie na jeden z czterech tematów podanych do wyboru.
Czas: 5 godzin.
b) Drugi przedmiot. W klasach o profilu:
- humanistycznym - historia,
- klasycznym - historia lub łacina,
- biologiczno-chemicznym - biologia lub matematyka,
- matematyczno-fizycznym - matematyka,
- ogólnym i innych wyżej nie wymienionych - matematyka, historia, biologia, chemia, fizyka, geografia,
- w szkołach średnich zawodowych - matematyka, historia, biologia,
- języki obce: łacina, greka, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, słowacki, włoski,
- w klasach o rozszerzonym programie nauczania chemii i fizyki - chemia lub fizyka.
Zainteresowani uczniowie klas profilowanych w liceach ogólnokształcących oraz szkół średnich zawodowych mogą (za zgodą dyrektora szkoły) wybrać przedmiot z listy dla profilu ogólnego.
Forma: wypracowanie na jeden z trzech tematów w przypadku biologii i historii lub trzy tematy (zadania) z pięciu w przypadku matematyki, fizyki, chemii i geografii.
Czas: 5 godzin.

Ocena bardzo dobra lub celująca otrzymana w części pisemnej z danego przedmiotu (gdy w dwóch ostatnich klasach miało się ocenę przynajmniej dobrą na koniec roku) zwalnia z części ustnej.

II. Egzamin ustny
a) Język polski.
b) Język obcy nowożytny. (nie obowiązuje w szkołach średnich zawodowych)
c) Przedmiot do wyboru - drugi język obcy nowożytny, łacina, greka, historia, geografia, biologia, matematyka, fizyka, chemia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, pedagogika, psychologia, filozofia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o tańcu. (W szkołach średnich zawodowych lista ograniczona do następujących przedmiotów: język nowożytny, historia, geografia, biologia, matematyka, fizyka, chemia, informatyka, wiedza o społeczeństwie).
Forma: zdający losuje zestaw egzaminacyjny zawierający trzy tematy (zadania) do omówienia lub rozwiązania.
Czas: 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi i 20 minut na odpowiedź.
W jednym dniu zdający może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.

Kontakt
NAPISZ DO NAS !
FAQ
zespół i współpracownicy
Biura Praw Maturzysty w innych miastach
biura
Ciekawe linki
Młode Centrum - Łódź
Młode Centrum - kraj
Unia Wolności