Biuro Praw Maturzysty - Łódź

oddział w Łodzi

Matura
ogólne zasady
certyfikaty
terminy 2004
prawo
matura 2005
Uczelnie wyższe w Łodzi
wszystkie uczelnie
Uniwersytet Łódzki
Politechnika Łódzka
Ważne instytucje
Kuratorium Oświaty
Komisja Egzaminacyjna
Ministerstwo Edukacji
Inne
uczelnie poza Łodzią
rankingi uczelni
ciekawe linki

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej


Egzamin maturalny

- Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(nowa matura) - zip 67 KB

- załącznik do powyższego rozporządzenia (stara matura, czyli egzamin dojrzałości) - zip 16 KB

W sprawie ramowych statutów publicznych szkół

- z dnia 21 maja 2001 roku - pdf 310 KB
- z dnia 31 stycznia 2002 roku (ramowy statut LO) - pdf 317 KB
- z dnia 8 sierpnia 2003 roku - pdf 78 KB


Ustawy

o systemie oświaty

tekst ujednolicony (stan na 13 listopada 2003 r.)
- ustawa z dnia 7 września 1991 roku - pdf 429 KB
Kontakt
NAPISZ DO NAS !
FAQ
zespół i współpracownicy
Biura Praw Maturzysty w innych miastach
biura
Ciekawe linki
Młode Centrum - Łódź
Młode Centrum - kraj
Unia Wolności